Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 3

Team 3 2006-2007

Tweede klasse D
 
  BEGB/OBZijl 2 BEGB/OBZijl 3 4-8
       
1 Siebe Kloostra Klaas Koopman 0-2
2 Hylke Schaaf Sjoerd D Schaaf 0-2
3 Sietse Bronger Willem Lep 1-1
4 Jeppe Bronger Gauke Dirk Nijholt 1-1
5 Sake Sloot Sipke de Boer 1-1
6 Jaap Hofman Hans Groenia 1-1

 

  D.C.T Twijzelerheide BEGB/OBZijl 3 6-6
       
1 Piet Wiersma Sipke de Boer 1-1
2 Eelke Steringa Niet opgekomen 2-0
3 Leo van der Galien Sjoerd D Schaaf 1-1
4 Gijs Koelstra Willem Lep 2-0
5 Johannes van de Meulen Klaas Koopman 0-2
6 Hans van Dijk Hans Zondervan 0-2

 

  BEGB/OBZijl 3 O.K.K Gerkeskleaster 6-6
       
1 Sipke de Boer Jouke de Haan 0-2
2 Hans Zondervan Steven Veenstra 2-0
3 Sjoerd D Schaaf Jan Veenstra 1-1
4 Klaas Koopman Kees Brandsma 1-1
5 Willem Lep Jan de Bruin 1-1
6 Gauke Dirk Nijholt Linze Luinstra 1-1

 

  Dc Wanswerd 2 BEGB/OBZijl 3 9-3
       
1 Henk Elgersma Sjoerd D Schaaf 2-0
2 Klaas de Vries Klaas Koopman 0-2
3 Sijtze Terpstra Sipke de Boer 2-0
4 Wilco Terpstra Willem Lep 1-1
5 Wiebe de Boer Gauke Dirk Nijholt 2-0
6 Simon de Boer Hendrik Groenia 2-0

 

  Buitenpost o.a BEGB/OBZijl 3 10-2
       
1 Harry de Vries Sipke de Boer 2-0
2 Sietze Metzlar Niet opgekomen 2-0
3 Johan Slofstra Gauke Dirk Nijholt 2-0
4 Ype Kroodsma Willem Lep 2-0
5 Thomas Bosma Klaas Koopman 1-1
6 Bote de Haan Sjoerd D Schaaf 1-1

 

  BEGB/OBZijl 3 T.O.G Eastermar 5-7
       
1 Willem Lep Anton van de Ploeg 1-1
2 Gauke Dirk Nijholt Hendrik Westerhof 0-2
3 Klaas Koopman Anne Hoekstra 2-0
4 Hans Zondervan Ate Oosterhof 2-0
5 Hendrik Groenia Symen Atsma 0-2
6 Sipke de Boer Tamme Oosterhof 0-2

 

  BEGB/OBZijl 3 T.T.S Surhuisterveen 2 12-0
       
1 Sipke de Boer Niet gekomen 2-0
2 Hans Zondervan " 2-0
3 Klaas Koopman " 2-0
4 Willem Lep " 2-0
5 Gauke Dirk Nijholt " 2-0
6 Hendrik Groenia " 2-0

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.