Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Ledenlijst

Ledenlijst per 19 september 2019

Voornaam: Achternaam:   Voornaam: Achternaam:
Sipke de Boer   Hielke Schaaf
Jeppe Bronger   Sjoerd Dirk Schaaf
Oege Dijkstra   Sake Sloot
Pieter Dijkstra   Eeltje Terpstra
Hylke Dijkstra   Bettus de Vries
Alex Hoekstra   Ruurd Winkel
Klaas Koopman   Hans Zondervan
Yke Miedema   Jan Peters

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357