Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Ledenlijst

Ledenlijst per 19 september 2016
Voornaam: Achternaam:   Voornaam: Achternaam:
Sipke de Boer   Hielke Schaaf
Jeppe Bronger   Sjoerd Dirk Schaaf
Sietse Bronger   Reinout Sloot
Oege Dijkstra   Sake Sloot
Pieter Dijkstra   Eeltje Terpstra
Jacob Hofman   Sijtze Terpstra
Willem Lep   Roel Toering
Yke Miedema   Ruurd Winkel
Jan Peters   Hans Zondervan

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357