Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 3

Team 3 2013-2014

2e klasse PFDB

 

BEGB Britsum 3 Donkerbroek 8-4

1 Boele Land Germ Poortinga 2-0
2 Hylke Schaaf Jan Durk Klooster 1-1
3 Yke Miedema Bouke van Ek 1-1
4 Sake Sloot Hans Hoks 2-0
5 Klaas Koopman Wim de Jager 1-1
6 Sipke de Boer Jan Klooster 1-1

 

 

Huizum 4 BEGB Britsum 3 6-6

1 Hidde Risselada Sjoerd D Schaaf 0-2
2 Henk Veldhorst Willem Lep 0-2
3 Fedde van der Laan Yke Miedema 2-0
4 Gauke Dirk Nijholt Klaas Koopman 1-1
5 Johan Bosgra Jaap Hofman 1-1
6 Ton Bouwkamp Sipke de Boer 2-0

 

 

Rinsumageest 2 BEGB Britsum 3 5-7

1 Bouwe Ringnalda Sjoerd D Schaaf 1-1
2 Eeltje Terpstra Willem Lep 1-1
3 Jaring van de Leeuw Hylke Schaaf 1-1
4 Klaas de Vries Sipke de Boer 2-0
5 Pieter de Vries Klaas Koopman 0-2
6 Age Zwaagstra Sake Sloot 0-2

 

 

BEGB Britsum 3 Damcombinatie Fryslan 2 2-10

1 Sjoerd D Schaaf Leo van der Galien 0-2
2 Willem Lep Bert Oegema 1-1
3 Yke Miedema Arnold Wiegersma 0-2
4 Klaas Koopman Sijtze Terpstra 1-1
5 Sake Sloot Wilco Terpstra 0-2
6 Siebe Kloostra Gaatze de Vries 0-2

 

 

 

Lemmer 2 BEGB Britsum 3 9-3

1 Bauke van der Werff Hylke Schaaf 2-0
2 Gabriel Heijboer Willem Lep 2-0
3 Willem Akkerman Yke Miedema 1-1
4 Zwaantje van der Werff Klaas Koopman 0-2
5 Jan Niezen Jaap Hofman 2-0
6 Nanne Rippen Sipke de Boer 2-0

 

 

BEGB Britsum 3 TOG Eastermar 5-7

1 Siebe Kloostra Anton van der Ploeg 0-2
2 Sake Sloot Henk Westerhof 0-2
3 Sipke de Boer Tamme Oosterhof 1-1
4 Willem Lep Ate Oosterhof 1-1
5 Klaas Koopman Symen Atsma 2-0
6 Yke Miedema Lammert Blom 1-1

 

 

 

 

Oerterp 2 BEGB Britsum 3 6-6

1 Andre de Jong Willem Lep 1-1
2 Miente Pera Sjoerd D Schaaf 2-0
3 Sietse Boonstra Hylke Schaaf 1-1
4 Foppe Jansma Sake Sloot 2-0
5 Durk Idsinga Klaas Koopman 0-2
6 Arend Schuurman Yke Miedema 0-2

 

 

 

BEGB Britsum 3 Haulerwijk 4-8

1 Siebe Kloostra Jan Dollar 0-2
2 Willem Lep Johan Dollar 1-1
3 Hylke Schaaf Sipke Dollar 0-2
4 Klaas Koopman Cent van Slot 2-0
5 Sake Sloot Lammert van der Sluis 1-1
6 Yke Miedema Jan Sikkens 0-2

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.