Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2023-2024

                          Team 2 2023/2024

 

    BEGB 2 speelt met een viertal inplaats van zestal

 

  BEGB Britsum 2 Damcombinatie Fryslân 3 5-7
       
1 Willem Lep Geoffrey de la Fonteyne 1-1
2 Bettus de Vries Rinze Visser 0-2
3 Sake Sloot Jan Sloot 0-2
4 Yke Miedema Engel Vrouwe 2-0
5 Niet gespeelt   1-1R
6 Niet gespeelt   1-1R

 

 

  Huizum Leeuwarden 2 BEGB Britsum 2 10-2
       
1 Bram Scholma Sake Sloot 2-0
2 Gauke Dirk Nijholt Yke Miedema 2-0
3 Jan Bosselaar Bettus de Vries 2-0
4 Thijs Talsma Jaap Hofman 2-0
5 Niet gespeelt   1-1R
6 Niet gespeelt   1-1R

 

 

  BEGB Britsum 2 Huizum Leeuwarden 3 7-5
       
1 Yke Miedema Feddevan der Laan 2-0
2 Willem Lep Louis Douma 2-0
3 Sake Sloot Johan Bosgra 0-2
4 Hylke Schaaf Ton Bouwkamp 1-1
5 Niet gespeelt   1-1R
6 Niet gespeelt   1-1R

 

 

   BEGB Britsum 2 DCH Heerenveen 3 4-8
       
1 Sake Sloot Geert Rozenberg 1-1
2 Yke Miedema Wim Riddersma 1-1
3 Bettus de Vries Tabe de Vries 0-2
4 Willem Lep Anna Bakker 1-1
5 Jaap Hofman Rika van Leeuwen 0-2
6 Niet gespeelt   1-1R

 

  TTS Surhuisteveen 2 BEGB Britsum 2 10-2
       
1 Gerrit Terpstra Willem Lep 2-0
2 Karel de Bruin Hylke Schaaf 2-0
3 Anton van de Ploeg Jaap Hofman 2-0
4 Haye Wittermans Yke Miedema 1-1
5 Jan Kunnen Sake Sloot 2-0
6 Wijtze van der Meulen Bettus de Vries 1-1

 

  BEGB Britsum 2 Dokkum/Rinsumageest 2 4-8
       
1 Bettus de Vries Arnold Wiegersma 0-2
2 Willem Lep Jaring van de Leeuw 0-2
3 Jaap Hofman Henk Elgersma 0-2
4 Yke Miedema Bouwe Ringnalda 2-0
5 Sake Sloot Reino Joustra 1-1
6 Niet gespeelt   1-1R

 

  Oerterp/Drachten 2 BEGB Britsum 2 8-4
       
1 JornKruit Jaap Hofman 2-0
2 Fokke Heidsma Bettus de Vries 2-0
3 Miente Pera Sake Sloot 2-0
4 Arend Schuurman Willem Lep 0-2
5 Niet gespeelt   1-1R
6 Niet gespeelt   1-1R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.