Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2021-2022

                                                                                             1ste klasse A 

 

 

  BEGB Britsum 2 Donkerbroek 2-10
       
1 Klaas Koopman Germ Poortinga 0-2
2 Hylke Schaaf Fokke Smid 0-2
3 Willem Lep Lammert van der Sluis 0-2
4 Sake Sloot Bouke van Ek 0-2
5 Ruurd Winkel Jan Sikkens 1-1
6 Bettus de Vries Jan Durk Klooster 1-1

 

  Huizum 3 BEGB Britsum 2 6-6
       
1 Henk Veldhorst Sake Sloot 2-0
2 Bart Adema Ruurd Winkel 2-0
3 Fedde van der  Laan Klaas Koopman 0-2
4 Louis Douma Willem Lep 2-0
5 Johan Bosgra Yke Miedema 0-2
6 Ton Bouwkamp Hylke Schaaf 0-2

 

  BEGB Britsum 2 Dokkum / Rinsumageest 2 2-10
       
1 Willem Lep Arnold Wiegersma 0-2
2 Yke Miedema Bouwe Ringnalda 0-2
3 Sake Sloot Sjoerd Bloem 0-2
4 Hylke Schaaf Henk Elgersma 0-2
5 Klaas Koopman Reino Joustra 1-1
6 Ruurd Winkel Age Zwaagstra 1-1

 

  Heerenveen / Mildam 3 BEGB Britsum 2 7-5
       
1 Tabe de Vries Jaap Hofman 2-0
2 Eake Roosma Willem Lep 1-1
3 Sjouke Zijlstra Ruurd Winkel 1-1
4 Gerard Weinands Yke miedema 1-1
5 Bennie Liefting Klaas Koopman 1-1
6 Hielke Luik Sake Sloot 1-1

 

 

 

 

 

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.