Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2014-2015

1e klasse PFDB B

 

TTS Surhuisterveen BEGB Britsum 2 8-4

1 Rein van der Wal Ruurd Winkel 2-0
2 Haye Wittermans Roel Toering 2-0
3 Gerrit Terpstra Sjoerd D Schaaf 2-0
4 Cees Dijkstra Yke Miedema 0-2
5 Karel de Bruin Hylke Schaaf 0-2
6 Anton van der Ploeg Wilco Terpstra 2-0

 

 

BEGB Britsum 2 DCH Heerenveen 3 3-9

1 Willem Lep Johnny Modderman 0-2
2 Yke Miedema Pieter de Vries 1-1
3 Hylke Schaaf Tabe de Vries 0-2
4 Ruurd Winkel Geert Rozenberg 0-2
5 Roel Toering Benno de Vries 1-1
6 Sjoerd D Schaaf Sjoerd van der Molen 1-1

 

 

BEGB Britsum 2 Haulerwijk 5-7

1 Roel Toering Johan Doller 0-2
2 Sjoerd D Schaaf Eltje Graanstra 0-2
3 Ruurd Winkel Sipke Doller 0-2
4 Wilco Terpstra Cent van de Slot 2-0
5 Hylke Schaaf Lammert van der Sluis 1-1
6 Yke Miedema Jan Sikkens 2-0

 

 

 

 

BEGB Britsum 2 Damcombinatie Frysland 2 Wanswerd 3-9

1 Hylke Schaaf Gaatze de Vries 1-1
2 Sake Sloot Leo van der Galien 0-2
3 Roel Toering Bert Oegema 1-1
4 Yke Miedema Douwe Douma 0-2
5 Ruurd Winkel Durk F de Vries 0-2
6 Sjoerd D Schaaf Sijtze Terpstra 1-1

 

 

Huizum 3 Leeuwarden BEGB Britsum 2 6-6

1 Ben Stenekes Sake Sloot 2-0
2 Marten Martens Willem Lep 2-0
3 Thijs Talsma Hylke Schaaf 2-0
4 Jilles van Kesteren Yke Miedema 0-2
5 Henk Veldhorst Roel Toering 0-2
6 Bart Adema Ruurd Winkel 0-2

 

 

Rinsumageest BEGB Britsum 2 7-5

1 Tjalling Oegema Sjoerd D Schaaf 2-0
2 Durk Douma Yke Miedema 2-0
3 Arnold Wiegersma Wilco Terpstra 2-0
4 Bouwe Ringnalda Ruurd Winkel 1-1
5 Eeltje Terpsta Hylke Schaaf 0-2
6 Hendrik Zwaagstra Roel Toering 0-2

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.