Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2015-2016

 

2e klasse B PFDB

 

BEGB Britsum 2 TTS Surhuisterveen 2 7-5

1 Hans Zondervan Symon Atsma 2-0
2 Roel Toering Sape Hiemstra 2-0
3 Sjoerd D Schaaf Henk Westerhof 0-2
4 Sijtze Terpstra Ate Oosterhof 1-1
5 Wilco Terpstra Jan Hoogsteen 1-1
6 Ruurd Winkel Jan Kunnen 1-1

 

Donkerbroek BEGB Britsum 2 6-6

1 Bouke van Ek Roel Toering 1-1
2 Germ Poortinga Sijtze Terpstra 2-0
3 Hinke Klooster Ruurd Winkel 1-1
4 Hans Hoks Willem Lep 0-2
5 Namle Otter Hylke Schaaf 1-1
6 Jan Tuinstra Sake Sloot 1-1

a

 

BEGB Britsum 2 OKK Gerkesklooster 7-5

1 Hans Zondervan Steven Veenstra Sr 2-0
2 Roel Toering Jan Veenstra 1-1
3 Sijtze Terpstra Rinze Luimstra 1-1
4 Sjoerd Schaaf Rindert Triemstra 1-1
5 Wilco Terpstra Louis Douma 1-1
6 Ruurd Winkel Harm Veenstra 1-1

 

OG Drachten 2 BEGB Britsum 2 4-8

1 Pieter Tuinstra Roel Toering 0-2
2 Anne Veenstra Sjoerd D Schaaf 1-1
3 Tjeerd Jaasma Wilco Terpstra 1-1
4 Germ Kooi Sijtze Terpstra 2-0
5 Jacob Hoekema Yke Miedema 0-2
6 Piet van der Laan Willem Lep 0-2

 

BEGB Britsum 2 Oerterp 2 8-4

1 Hans Zondervan Miente Pera 2-0
2 Roel Toering Willem van der Velde 2-0
3 Sjoerd D Schaaf Harrij Mennema 1-1
4 Sijtze Terpstra Arend Schuurman 0-2
5 Yke Miedema Foppe Jansma 1-1
6 Ruurd Winkel Durk Idsinga 2-0

 

Sneek 2 BEGB Britsum 2 4-8

1 Martin de Vries Roel Toering 1-1
2 Jan Sloot Sytze Terpstra 0-2
3 Wim Oldekamp Ruurd Winkel 0-2
4 Rinke Harkema Willem Lep 1-1
5 Bobby Baarda Hylke Schaaf 1-1
6 Jan Faber Sake Sloot 1-1

 

Lemmer 2 BEGB Britsum 2 4-8

1 Bouke van der Werff Roel Toering 2-0
2 Gabriel Heijboer Sijtze Terpstra 0-2
3 Willem Akkerman Ruurd Winkel 1-1
4 Jan Visser Willem Lep 1-1
5 Louw Deinum Hylke Schaaf 0-2
6 Jelle Jellesma Sake Sloot 0-2

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.