Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2018-2019

 

 

1e klasse B PFDB

 

Huizum 3 BEGB Britsum 2 7-5

1 Henk Veldhorst Willem Lep 1-1
2 Bram Scholma Sake Sloot 2-0
3 Bart Adema Eeltje Terpstra 0-2
4 Fedde van de Laan Sjoerd D Schaaf 1-1
5 Jillis van Kesteren Sipke de Boer 2-0
6 Ton Bouwkamp Hylke Schaaf 1-1

 

 

Suameer BEGB Britsum 2 9-3

1 Jan Algra Willem Lep 2-0
2 Harm Terpstra Jaap Hofman 2-0
3 Jan Dantuma Ruurd Winkel 2-0
4 Arend Dijkstra Eeltje Terpstra 1-1
5 Atze Samplonius Sake Sloot 2-0
6 Jelke van der Leest Hylke Schaaf 0-2

 

 

Oldeboorn BEGB Britsum 2 11-1

1 Johan van den Brink Niet opgekomen 2-0
2 Hylke Dijkstra Hylke Schaaf 2-0
3 Jelte Veld Ruurd Winkel 1-1
4 Durk Smidstra Eeltje Terpstra 2-0
5 Yneke Goerres Sake Sloot 2-0
6 Jorrit Brolsma Sipke de Boer 2-0

 

 

BEGB Britsum 2 Oudega 3-9

1 Sake Sloot Linze Houwink 0-2
2 Hylke Schaaf Henk Jonker 0-2
3 Willem Lep Sietse Jonker 1-1
4 Eeltje Terpstra Fokke van der West 1-1
5 Ruurd Winkel Joop de Graaf 0-2
6 Yke Miedema Kornelis Tjeerdsma 1-1

 

 

BEGB Britsum 2 Donkerbroek 5-7

1 Ruurd Winkel Jelte Smid 0-2
2 Willem Lep Jan Durk Klooster 1-1
3 Jaap Hofman Bouke van Ek 0-2
4 Sake Sloot Jan Sikkens 2-0
5 Eeltje Terpstra Lammert van de Sluis 0-2
6 Yke Miedema Lammert Snijder 2-0

 


Risumageest BEGB Britsum 2 11-1

1 Bert Oegema Yke Miedema 2-0
2 Arnold Wiegersma Sipke de Boer 2-0
3 Tjalling Oegema Ruurd Winkel 2-0
4 Bouwe Ringnalda Hylke Schaaf 2-0
5 Henk Elgersma Sake Sloot 1-1
6 Durk Douma Willem Lep 2-0

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.