Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2019-2020

1 ste klasse B PFDB

 

  Donkerbroek BEGB Britsum 2  4-8  
       
1 Germ Poortinga Sipke de Boer 2-0
2 Jelte Smid Klaas Koopman 1-1
3 Jan Durk Klooster Hylke Schaaf 0-2
4 Bouke van Ek Willem Lep 0-2
5 Jan Sikkens Ruurd Winkel 0-2
6 Lammert van de Sluis Yke Miedema 1-1

 

 

  BEGB Britsum 2 Huizum 3 7-5
       
1 Hylke Schaaf Meinze Feenstra 0-2
2 Sake Sloot Henk Veldhorst 0-2
3 Ruurd Winkel Bram Scholma 1-1
4 Yke Miedema Bart Adema 2-0
5 Willem Lep Fedde van der Laan 2-0
6 Klaas Koopman Ton Bouwkamp 2-0

 

 

  BEGB Britsum 2 Oudega 4-8
       
1 Sipke de Boer Henk Jonker 0-2
2 Willem Lep Linze Houwink 0-2
3 Yke Miedema Sietse Jonker 1-1
4 Hylke Schaaf Kornelis Tjeerdsma 1-1
5 Sake Sloot Joop de Graaf 2-0
6 Klaas Koopman Gerben Tjeerdsma 0-2

 

 

  Twijzelerheide BEGB Britsum 2 10-2
       
1 Gijs Koelstra Hylke Schaaf 1-1
2 Henk Stapert Sake Sloot 2-0
3 Binne Brouwer Willem Lep 1-1
4 Piet Wiersma Yke Miedema 2-0
5 Harm Terpstra Ruurd Winkel 2-0
6 Atze Freek Samplonius Klaas Koopman 2-0

 

 

 

  BEGB Britsum 2 Heerenveen/Mildam 3 5-7
       
1 Yke Miedema Wim Riddersma 0-2
2 Hylke Schaaf Geert Ferwerda 2-0
3 Ruurd Winkel Tabe de Vries 0-2
4 Jaap Hofman Sjouke Zijlstra 1-1
5 Sake Sloot Bennie Liefting 1-1
6 Willem Lep Gerard Weinans 1-1

 

 

  Rinsumageest BEGB Britsum 2 11-1
       
1 Bert Oegema Ruurd Winkel 2-0
2 Tjalling Oegema Willem Lep 1-1
3 Arnold Wiegersma Sake Sloot 2-0
4 Bouwe Ringnalda Hylke Schaaf 2-0
5 Henk Elgersma Jaap Hofman 2-0
6 Durk Douma Sipke de Boer 2-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.