Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 1

Team 1 2013-2014

2e Klasse A KNDB

 

BEGB Britsum Roden/Leek 2 13-7

1 Jelte W Veld Evert Faber 0-2
2 Jan Peters Bonne ten Hoor 2-0
3 Cor Buma Jan Geert Veenstra 2-0
4 Pieter Dijkstra Hans Duijzer 2-0
5 Bauke van der Werff Bert Begeman 0-2
6 Roel Toering Pieter F Dijkstra 1-1
7 Boele Land Wim ten Damme 1-1
8 Sjoerd D Schaaf Jan Kuijer 2-0
9 Klaas Koopman Jannes de Vries 2-0
10 Ruurd Winkel Miss Ilse Barf jn 1-1

 

 

Roden/Leek BEGB Britsum 15-5

1 Dick Holtman Willem Lep 2-0
2 Jan H Alkema Pieter Dijkstra 2-0
3 Erik van Sonderen Jelte W Veld 2-0
4 Dennie van Dijk Jeppe Bronger 0-2
5 Roel de Vries Jan Peters 1-1
6 Feiko Stoppels Cor Buma 0-2
7 Jouke de Haan Roel Toering 2-0
8 Albert Schuur Boele Land 2-0
9 Rob Helwerda Sjoerd D Schaaf 2-0
10 Lieuwe Riddersma Bauke van der Werff 2-0

 

 

BEGB Britsum Het Noorden Groningen 2 7-13

1 Pieter Dijkstra Henk Prak 0-2
2 Jan Peters Gerco Lubberink 1-1
3 Jeppe Bronger Marinus Damkat 1-1
4 Jelte W Veld Jacob Ganzevoort 2-0
5 Cor Buma Geert Lubberink 1-1
6 Roel Toering Bob van der Mark 1-1
7 Bauke van der Werff Marcin Czeladzinski 0-2
8 Sjoerd D Schaaf Peter J Bakker 1-1
9 Ruurd Winkel Roelf Suk 0-2
10 Klaas Koopman Henk van de Berg 0-2

 

 


Damcombinatie Fryslan 2 BEGB Britsum 8-12

1 Danny Ruiter Jan Peters 1-1
2 Harm Terpstra Jelte W Veld 0-2
3 Arnold Wiegersma Sjoerd D Schaaf 1-1
4 Leo van der Galien Cor Buma 1-1
5 Tjalling Oegema Pieter Dijkstra 1-1
6 Eeltje Terpstra Roel Toering 1-1
7 Wilco Terpstra Bauke van der Werff 0-2
8 Gaatze de Vries Klaas Koopman 1-1
9 Tjeerd Jaasma Ruurd Winkel 1-1
10 Koop de Vries Yke Miedema 1-1

 

 

BEGB Britsum Drachten 2 6-14

1 Pieter Dijkstra Richard Koot 0-2
2 Sjoerd D Schaaf Anne Veenstra 1-1
3 Jan Peters Jesse de Boer 0-2
4 Jeppe Bronger Robin Hoekstra 0-2
5 Jelte W Veld Marieke Altena 2-0
6 Cor Buma Germ Kooi 0-2
7 Roel Toering Rika van Leeuwen 0-2
8 Boele Land Jorn Kruit 1-1
9 Ruurd Winkel Eake Roosma 0-2
10 Klaas Koopman Kor Dijk 2-0

 

 

TTS Surhuisterveen BEGB Britsum 13-7

1 Gerrit Terpstra Willem Lep 2-0
2 Rein van der Wal Pieter Dijkstra 2-0
3 Cees Dijkstra Sjoerd D Schaaf 1-1
4 Karel de Bruin Jelte Veld 1-1
5 Steven Veenstra Jan Peters 0-2
6 Anton van de Ploeg Cor Buma 1-1
7 Sietse Jonker Roel Toering 2-0
8 Ype Krootsma Bauke van der Werff 0-2
9 Jan Hoogsteen Ruurd Winkel 2-0
10 Luitzen van der Heide Klaas Koopman 2-0

 

 

BEGB Britsum Provinciaal Gronings Tiental 11-9

1 Jelte W Veld Kor Sikkema 1-1
2 Sjoerd D Schaaf Sietze Rozema 0-2
3 Pieter Dijkstra Johan Zijlstra 1-1
4 Jeppe Bronger Jacques Galliard 1-1
5 Jan Peters Willie Bakker 2-0
6 Cor Buma Rob van Heukelen 1-1
7 Bauke van der Werff Ronald Karmoen 2-0
8 Roel Toering Jack Westerdijk 2-0
9 Klaas Koopman Geert Greven 0-2
10 Ruurd Winkel Erik Franssen 1-1

 

 

Warffum BEGB Britsum 12-8

1 Eddy Groenwegen Niet opgekomen 2-0
2 Nico Werkman Pieter Dijkstra 1-1
3 Berend Keizer Jan Peters 1-1
4 Herman Mulder Jelte W Veld 2-0
5 Peter Hoeksema Roel Toering 2-0
6 Wim Dirks Yke Miedema 2-0
7 Gezinus Bottema Bauke van der Werff 1-1
8 Rudolf Schwab Klaas Koopman 0-2
9 Geert Ploegman Ruurd Winkel 0-2
10 Joop van der Heide Willem Lep 1-1

 

 

BEGB Britsum De Oldehove 2 10-10

1 Jelte W Veld Geoffrey de la Fonteyne 2-0
2 Sietse Bronger Bob Nuys 2-0
3 Jan Peters Reinout Sloot 1-1
4 Jeppe Bronger Bernard Post 0-2
5 Pieter Dijkstra Hylke Dijkstra 0-2
6 Cor Buma Lucas Huitema 1-1
7 Roel Toering Theo Wolthers 0-2
8 Bauke van der Werff Douwe Douma 2-0
9 Ruurd Winkel Freerk Douma 2-0
10 Klaas Koopman Sjoerd Algra 0-2

 

 

Huizum 2 BEGB Britsum 11-9

1 Meinze Feenstra Pieter Dijkstra 1-1
2 Bart Visser Jan Peters 0-2
3 Jan Bosselaar Jeppe Bronger 2-0
4 Gerrit Reitsma Bauke van der Werff 0-2
5 Thijs Talsma Roel Toering 1-1
6 Jan T Terpstra Sjoerd D Schaaf 2-0
7 Jilles van Kesteren Ruurd Winkel 1-1
8 Gauke Dirk Nijholt Yke Miedema 2-0
9 Marten Martens Klaas Koopman 1-1
10 Fedde van der Laan Sipke de Boer 1-1

 

Hoofdklasse PFDB

 

BEGB Britsum De Oldehove 2 3-9

1 Oege Dijkstra Erwin Heslinga 1-1
2 Sietse Bronger Piet Tuik 0-2
3 Sijtze Terpstra Nick de la Fonteyne 0-2
4 Pieter Dijkstra Bob Nuijs 1-1
5 Jeppe Bronger Bernard Post 1-1
6 Sjoerd D Schaaf Geoffrey de la Fonteyne 0-2

 

 

De Harste/Houdt Stand BEGB Britsum 6-6

1 Jan Algra Oege Dijkstra 2-0
2 Henk Stapert Sietse Bronger 0-2
3 Harm Terpstra Hans Zondervan 0-2
4 Arend Dijkstra Jeppe Bronger 2-0
5 Jan Dantuma Boele Land 1-1
6 Sjoerd Algra Sijtze Terpstra 1-1

 

 

BEGB Britsum ZWH damteam Bakhuizum 10-2

1 Oege Dijkstra Jan Peters 2-0
2 Hans Zondervan Johannes van de Goot 2-0
3 Sietse Bronger Pieter Folmer 2-0
4 Reinout Sloot Sjouke Reekers 2-0
5 Jeppe Bronger Cor Buma 1-1
6 Sijtze Terpstra Jacob Folkersma 1-1

 

 

BEGB Britsum OG Drachten 5-7

1 Oege Dijkstra Gabriel Heerema 1-1
2 Hans Zondervan Iskander al Sarayfi 1-1
3 Jeppe Bronger Jan Hoogterp 1-1
4 Reinout Sloot Rudolf Smedinga 1-1
5 Sijtze Terpstra Gerrit Klaseboer 1-1
6 Hylke Schaaf Richard Koot 0-2

 

 

Fortuin Dokkum BEGB Britsum 6-6

1 Sjoerd Bloem Sietse Bronger 0-2
2 Bouwe Ringnalda Oege Dijkstra 1-1
3 Jetze Hoogterp Hans Zondervan 0-2
4 Dirk Albert Zijlstra Jeppe Bronger 2-0
5 Piet Pieters Reinout Sloot 1-1
6 Alex Hoekstra SijtzeTerpstra 2-0

 

 

Woudsend BEGB Britsum 7-5

1 Berend Weistra Oege Dijkstra 0-2
2 Roel Bijl Reinout Sloot 0-2
3 Gaele Stoker Sietse Bronger 2-0
4 Joost Oosterbaan Roel Toering 1-1
5 Siep Altena Sjoerd D Schaaf 2-0
6 Klaas Lyklema Sipke de Boer 2-0

 

 

BEGB Britsum De Toer Grou 7-5

1 Oege Dijkstra Cor Hof 1-1
2 Hans Zondervan Jelle Stobbe 2-0
3 Sietse Bronger Gerrit Reitsma 0-2
4 Reinout Sloot Sieds Tjepkema 2-0
5 Jeppe Bronger Loek den Dekker 1-1
6 Sijtze Terpstra Freerk Hof 1-1

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.