Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Oefenwedstrijden

Oefenwedstrijden 1993-1994

  BEGB Cornjum Combinatie De Oldehove  1 en 2 6-14
    
 1 Oege Dijkstra Tjalling Goedemoed  1-1
 2 Reinout Sloot Foeke Tiemersma  0-2
 3 Jelte W Veld Henry Offenga  0-2
 4 Dootze van den Berg Sjoerd Huitema  1-1
 5 Lubbert van den Berg Johannes Lemstra  0-2
 6 Jan Hoekstra Richard Koot  0-2
 7 Boele Land Jaap Stenekes  1-1
 8 Marten Martens Gaatze Postma  1-1
 9 Sjoerd D Schaaf Anne Zandberg sr  1-1
 10 Willem Lep Andries Zandberg Jr  1-1

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.