Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Vreemde avond op de damclub

Willem had weer voor gezorgd dat er 5 partijen gespeeld kon worden. Sake was vrij door een oneven aantal. Sjoerd zou Klaas ophalen nu hij was verhuist naar( Wooncentrum Nij Statelân 2e etage Nijlân in Menaldum  (voor de gene die Klaas wil bezoeken of een kaartje willen sturen).Omdat de aanvraag voor vervoer door de taxi nog wel even kan duren.Zo als het er nu uitziet komt Klaas niet meer op de club.Klaas vraagt nu om thuis te spelen voor de competitie. Na een halfuur wachten in de speelzaal werd maar besloten dat Yke dan maar tegen Jaap zou spelen .Ruurd ging weer na huis terug. Hylke had zich wel afgemeld en van Sjoerd hoorden wij niets. Hij had wel gedamd tegen Klaas en de wedstrijd gewonnen. Een telefoontje na Britsumburgh had veel opgehelderd. Nu werden Sake en Ruurd hier van het slachtoffer. De drie partijen die nog gespeeld werden ging de aandacht uit na het top duel tussen Sietse en Pieter maar door weinig vuurwerk op het bord werd deze partij remise .Willen kon geen grip krijgen op de stand van Bettus en moest remise toestaan. Yke won van Jaap.

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.