Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Zien we Klaas weer terug op de club ??

Door een val thuis heeft zijn zoon aangegeven dat Klaas de eerste tijd niet meer komt op de club omdat alléén niet meer gaat in verband met vallen. Zodoende was Willem deze avond vrij en kon mooi even een partijtje biljarten met de aanwezigheid van een biljarter van biljardclub Britsumburgh.Pieter en Ruurd maakten het elkaar niet moeilijk zodat deze partij na remise ging .Je kan Pieter wel de remise koning noemen van de club. Sietse had het niet moeilijk met Yke en was al snel klaar en kon mooi met zijn hond nog een blokje om. Bettus en Sake maakten er een mooie partij van, maar in het laatst moest Bettus toezien dat Sake beter kwam te staan, en kon hierdoor niet meer voorkomen dat Sake won. Hylke wist te winnen van Jaap en klimt wat op de ranglijst.

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.