Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

In Memoriam Sipke de Boer

                                                      

                                                                                Sipke de Boer  †  

                                                 09-09-2022:  Sipke de Boer van B.E.G.B. overleden

¬                                     Menaam,16 augustus 1936    –   † Stiens,  4 september 2022

 

                                                                     I n    M e m o r i a m

Sipke is voor hij bij BEGB speelde, lid van de dam- en schaakclub “Jurjen Tolsma” in Stiens geweest. Toen die club ophield te bestaan, was het voor hem een logische stap om naar BEGB Britsum te gaan. Pas op latere leeftijd is hij overigens met dammen begonnen.
In zijn werkzame leven was hij  oa. werknemer bij de firma Kooi te Froubuurt(L. Vrouwenparochie). Boer Kooi was één van de eerste boeren die de tulpenbouw in het noorden introduceerde. Daarnaast werden er veel pootaardappelen voor de export verbouwd. Daarna is Sipke chauffeur geweest.
Hoe gek het ook klinkt, Sipke speelde elk jaar beter Meestal is het andersom, want bij het ouder worden, worden meestal ook je prestaties minder. Maar dat van Sipke is verklaarbaar. Toen de Saitek damcomputer op de club overbodig was, nam hij die mee naar huis. Hij oefende bijna elke dag. Daarnaast speelde hij de diagrammen van de damrubriek in het “Friesch Dagblad “ van wijlen Tjalling Goedemoed  en nu Jan van Dijk na. Of hield zich bezig met een damprobleem uit de krant. Daardoor kon hij soms een speler onaangenaam verrassen. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Wel bleef hij trouw de clubavonden bezoeken .Willem Lep werd zijn chauffeur. We zijn Sipke veel dank verschuldigd. Het was hij die voor de meeste adverteerders zorgde voor ons onvolprezen clubblad, de BEGB’ er.

We wensen zijn naasten sterkte toe.


Namens BEGB,

Sjoerd D. Schaaf, voorzitter damclub Bezint Eer Gij Begint.

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.