Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Fries sneldamkampioenschap clubviertallen

UITNODIGING Voor het Fries sneldamkampioenschap voor clubviertallen

Woensdag 28 december a.s in dorpshuis de Bining te Cornjum. Het toernooi begint om 19.15 uur. Maar om op tijd te kunnen beginnen verzoeken wij de teams om uiterlijk 18.45 aanwezig te zijn. De ploegen spelen tegen elkaar volgens het Zwitsers systeem. Alle ploegen zitten dus in 1 groep. Er zullen ongeveer 10 ronden worden gespeeld. De computer bepaalt wie de volgende tegenstander wordt, op basis van de stand op dat moment. We vinden dat ieder team de kans moet hebben een prijs te winnen. Daarom wordt van te voren de ge- middelde sterkte bepaald van ieder team. Dat doen we door het gemiddelde te nemen van de rating van de sterkste drie spelers van het team. Zo krijg je een rangorde van sterkte. Dan worden de teams naar ratinggemiddeld
e gegroepeerd. Vervolgens worden er afhankelijk van het aantal deelnemende teams, drie of vier groepen gevormd. Bijvoorbeeld groep 1: gemiddelde rating > 1150: groep 2 gemiddelde rating > 1000 : groep 3 gemiddelde rating > 900 : groep 4 gemiddelde rating < 900. Iedere groep maken we zo in principe even groot. Prijswinnaars worden de teams die in hun ratinggroep als hoogste eindigen. Andere jaren was het zo dat 50% van de teams met een prijs naar huis ging. Dat houden we zo! Omdat er ook een prijs ligt voor de speler met de hoogste score per team en de hoogste score van de hele avond, is het noodzakelijk dat alle deelnemende spelers van te voren worden opgegeven. U moet ook aangeven op welke volgorde er zal worden gespeeld, die volgorde blijft de hele avond ge- handhaafd. Het toernooi wordt gespeeld op woensdag 28 december. Omdat er toch wel enige voorbereiding nodig is, dringen wij er met klem op aan,

U op te geven voor 26 december. Opgave kan telefonisch bij S.D. Schaaf 058-2531248 P. Dijkstra 06-41575073 Via email: s.d.schaaf@plan>et.nl dijkstra446@zon>net.nl Als inleg wordt gevraagd € 10.00 per team Een vriendelijk verzoek aan alle deelnemende verenigingen dammateriaal mee te nemen. (damborden schijven en klokken ) Graag tot ziens op woensdag 28 december in "de Bining" te Cornjum Namens damclub BEGB Britsum P. Dijkstra secretaris Damclub BEGB Britsum

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.