Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

van de voorzitter

 Voorwoord.

Het merkwaardige damseizoen “21 – 22” zit er op. Door de coranaperiode konden alle teamspelers niet altijd in actie komen. Dat betekende dat niet alle competitiespelers de benodigde 15 wedstrijden in de onderlinge competitie konden spelen. Jammer, maar het is niet anders. De eindranglijst kreeg daardoor misschien wel een vertekend beeld, maar het is even niet anders. Uiteraard hoopt iedereen dat we in het seizoen “22 – 23” niet door beperkte maatregelen getroffen zullen worden. Maar misschien moeten we alvast de linkermouw opstropen voor een toekomstige injectie. Volgens deskundigen zou de ziekte zich zomaar weer kunnen openbaren in de herfst van ’22. Op de eindvergadering hebben we voor de komende  provinciale competitie twee teams ingeschreven, hoewel de bezetting krapjes is te noemen. Want de leeftijd en de daarmee gaande beperkingen spreken een hartig woordje mee. Klaas Koopman wordt via de taxi altijd nog keurig afgeleverd bij Britsenburg (en weer opgehaald natuurlijk). Sipke de Boer heeft inmiddels ook een stok nodig om zich staande te houden. Toch heeft hij een keurig seizoen gespeeld. O.K.K. zullen we maar zeggen: oefening kweekt kunst. Hij zit thuis vaak achter de damkomputer en dan zie je dat zoiets nuttig is om beter te kunnen dammen. Ons 60 jarig jubileum hebben we gedeeltelijk gevierd door een sneldamtoernooi te houden. Er was voor iedere speler een prijs, in de vorm van een (vlees)cadeaubon of vlees  in natura! Wedstrijdleider Willem had dat keurig verzorgd. We proberen in de komende herfst er nog aandacht aan het jubileum te schenken. Jeppe en Sjoerd zullen zich over de (on)mogelijkheden te buigen en komen t.z.t met een voorstel. De meeste stemmen gelden uiteindelijk en we zien wel.

Wel is de BEGB’er elke keer trouw verschenen. Hulde. Met name Willem (maar ook anderen) zorgen daarvoor. De voorzitter voorziet het enige damkrantje van de meeste kopij en we proberen dit zoveel mogelijk vol te houden. Want iedereen weet: wat geweest is, komt niet terug. Bovendien kopen we inmiddels zoveel mogelijk bij onze adverteerders. Dus vandaar dat met name de Stienser middenstand  volledig is opgebloeid na een mindere omzet. Het bestuur van BEGB denkt nog na om , gezien de hoge energieprijzen, of het mogelijk is, de spelers van buiten Britsum reiskosten te zullen aanbieden. Aangeraden wordt in ieder geval zoveel mogelijk met de fiets te komen en regenkleding aan te schaffen of te carpoolen. Bovendien is het mogelijk om in de voormalige Ned. Hervormde Kerk van Britsum gratis te overnachten. Dat is handig om te weten voor onze spelers. Neem daarom naast je notitieboekje en pen ook je pyjama en ochtendjas mee. Maar om teleurstelling  te voorkomen: bewaar de nota’s in het nieuwe damseizoen van de getankte benzine of diesel. Je weet maar nooit. Tenslotte: het bestuur van Britsenburg bedankt! Ondanks alle beperkingen hebben jullie soms met kunst- en vliegwerk onze club BEGB altijd weer onderdak verschaft. Hulde daarvoor!

Sjoerd D. Schaaf, voorzitter van BEGB

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.