Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Van de voorzitter

Damnieuws 2022

Op het moment dat ik dit schrijf, word er niet gedamd. Nou ja, wel om de wereldtitel tussen Aleksander schwartzman en Roel Boonstra, maar dat is nu nog in evenwicht. Je zou zo zeggen dat Aleksander bij voorkeur met zwart speelt.....Roel daartegen speelde al een paar partijen met vuur....We hebben een nieuw lid, namelijk Eddy Drost. In een ver verleden was de familie Drost lid van dc " Owwesyl " Wat dat betreft is het een beetje 'back to the roots'. Maar ook Eddy  heeft zijn kunsten nog niet kunnen laten zien. We hopen dat het van nu aan steeds maar beter mag gaan met de diverse competities. Eddy van harte welkom! Daar staat tegenover dat Alex  Hoekstra heefd bedankt voor BEGB en het zaterdag team.

De zieken(huis) boeg was / is behoorlijk gevuld. Sipke de Boer bracht daar zo nu en wat nachten door, Ruurd Winkel verbleef er zelfs een aantal weken , maar gelukkig kreeg het corona hem niet helemaal klein. Willem Lep werd geopereerd en moet nog medicatie nemen om alles in goede banen te leiden. Verder volg ik de PFDB website geregeld, maar van tijd zit Sietse ook vastgenageld door gebrek aan nieuws. Niettemin snakken we naar betere tijden.

Toen ik vorige week ons roemruchte blad , de " BEGB'er " vastpakte om even in te lezen, viel me op dat op de voorpagina staat " damclub BEGB opgericht 26 januari 1962 ". Dat betekend dus dat de damclub BEGB in het jaar 2022 60 jaar bestaat!. Het is niet mogelijk om nu in januari ' uit te pakken ', wat dat betreft, maar enkele vroegere jubileumfeestjes staan me nog voor de geest .Zelfs  het 25 jarige bestaan, tien jaar geleden ook nog, want daar heb ik nog een pen van. Misschien moeten dit jaar wel met een ' special ' nummer uitkomen. Of een ' glossy ' in kleur b.v. en met extra advertenties. Willem zal vast nog wel wat in het archief hebben. Het zou leuk zijn om de namen van alle leden die er in de loop van de tijd geweest zijn  ( OBZ en BEGB ) , zouden kunnen publiceren. Dan komen er vast verhalen boven. En natuurlijk een onderling toernooi, met alles er op en aan! Dikke prijzen: b.v. 1 ste prijs: twee weken coronavrij kamperen,2de prijs: twee weken een interieurverzorger aan huis. 3de prij: Tijdelijke verhoging van de AOW! enzovoort. We hebben nog even tijd om hier aan te werken. Uiteraard zijn ideeen van harte welkom, dan kan het bestuur los met het organiseren. We zouden wel gek zijn om dit jubileum ongemerkt voorbij te laten gaan.

Sjoerd D Schaaf.

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.