Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Overlijden Boele Land

boele

Boele Land.


Hoewel je wist dat Boele zijn gezondheid fragiel was, schrik je toch even wanneer je hoort dat hij is overleden. Ook lichamelijk was hij fragiel, maar aan de andere kant ook weer bijzonder taai. Hoewel je als dammer niet veel praat tijdens de clubavond, van Boele kreeg je verhalen wanneer je een uitwedstrijd had. Dan haalde je hem op en onderweg werd er dan druk gepraat. Over de oorlog (zie PFDB site waar Sietse Nagel over Boele schrijft) heb ik met hem vaak gesproken. Ook over het drama waarbij zijn vader het leven verloren heeft. Boele was erg belezen, maar ook een doener. Ik kwam hem eens tegen in een onverwachte rol. Aan het Roodpâd tussen Ouwesyl en Froubuurt. Hij bracht daar zijn bijenkorven, samen met een andere imker naar een koolzaadveld. Hij kon prachtig vertellen over de bijen. Maar ook over de planten en bloemen. Kortom een veelzijdig man . Maar zeer zeker ook een beminnelijk mens. Nooit be- of veroordelend inzake (moeilijke) kwesties. Maar hij had zeker een mening. Liep daar nooit mee te koop. Boele was ook geïnteresseerd in de medemens. Bestuurlijk vond hij alles wel goed. Allang blij dat hij het niet hoefde te doen. Hij wilde dammen en verder niks. Geen tijd voor die “bij”zaken. Zo beminnelijk als mens, zo’n vechter op het bord. De balans tegen mij staat voor Boele positief. Ik heb maar 2 keer van hem kunnen winnen. In Huizum is de gekalligrafeerde oorkonde van 50 jaar KNDB lid aan hem uitgereikt. Ik meen van in het jaar 2001. De laatste jaren (hij was meer dan 65 jaar wedstrijddammer!) toen hij niet meer kon spelen, belde hij soms nog op. “hoe is it gien hjoed”. Altijd nog belangstellend in iedereen. Hij genoot van de wedstrijdverslagen, die we via de email naar hem stuurden. Het moet hem pijn hebben gedaan dat hij het niet meer kon. Bijzonder dat zijn afscheid plaats vindt in ons clubgebouw Britsenburgh.

Sjoerd D. Schaaf

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.