Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Huizum 2-BEGB landelijke 2e klasse

KNDB 2de klas  Huizum 2  - BEGB Britsum , 17-10-2015.

Daar was ‘ie dan, de derde nederlaag in successie… .Hoewel de loting prima was, werd er door ons te weinig gescoord. Ok. We hadden 2 invallers, maar toch. Reinout en Jan de Vos hielden elkaar stevig in de houtgreep. En hoewel Jan al jarenlang succesvolle omleidingen in zijn hart heeft, kreeg de kersverse gepensioneerde Sloot hem niet nat. Ja, de vos verliest zijn haren wel, maar niet zijn damzetten. Sietse ( de enige nog met een baas om onze pensioenen te kunnen betalen en de economie nog draaiend houdt, de rest van ons team is al jarenlang met pensioen, behalve Reinout net) speelde  tegen Thijs Talsma. Liep pardoes in een slagzet en kon opgeven. De mecanicien van het MCL, woonachtig te Deinum, kon zo de volle winst pakken. Jan Peters, onze tovenaar uit Bolsward, zat nog met zijn gedachten bij “Bolletongersdei”, want hij raakte een schijf achter. Krabbelde later weer netjes op en Meinze Feenstra moest remise toestaan. Jan Terpstra probeerde de 100 % te scoren. Jeppe, die voor de wedstrijd nog vogels in Joure had gekocht, stond dat niet toe. Jan staarde (hoewel succesvol aan beide ogen inmiddels van de staar afgeholpen) zich bijna blind, maar kreeg geen deuk in de stelling van de Bildtker. Sterker nog , hij kon naar de winst fluiten en dat doen de nieuwe vogels van Jeppe zeker. Ik weet niet of Jeppe wel een tuinfluiter heeft. Hij heeft wel een tuin. Remise. Pieter daarentegen, ,moest na schijf achterstand , zijn meerdere erkennen in voormalig topman van de Bolswarder Rabobank. Misschien betekent RABO ook wel :ruimt alle bestuurders op, want onze secretaris verliest niet zo snel. Maar ja, je kunt tegen een nederlaag aanlopen. Roel ontmoette Gauke D. Nijholt en Gauke kent inmiddels behoorlijk de klassieke standjes. Een nette remise. Zelf moest ik tegen Henk Veldhorst. We hebben samen jarenlang in het PFDB bestuur gezeten. Dus we kenden elkaar van haver tot gort, maar niet zozeer op het bord. Henk , inmiddels ook al 3 jaar aan de ruif van het ABP , ruilde flink af en speelde puur op positie. Ik had wel enkele zetjes er in, maar die onderkende hij met een kennersoog. Ook een nette remise. Eeltsje Terpstra leek Fedde van der Laan (voormalig/Postbank/ ING medewerker) te overspelen. Dat lukte niet en Fedde, een motorfan, maar nog niet aangesloten bij een motorclub, gaf gas en bevrijdde zich uit de knellende stand. Later gaf Fedde te veel gas en ging al glijdend flink onderuit. Yke speelde zowaar klassiek, maar dat mocht hem niet baten. De vroegere bakkerszoon út de Súdwesthoeke en vroegere KPN medewerker (vorig jaar ook aan staar geholpen) schoof hem zo naar de nederlaag. Soms kan Hidde nog een aardig partijtje dammen. Willem speelde zowaar ook al klassiek. Ging hem niet slecht af, maar in plaats van remise te maken, liet hij zich door Bart, de zoon van Jan Adema die in Huizum 1 speelt, verrassen en vergat een punt mee te nemen. Het zal Cambuur later op de dag tegen AZ ook wel zo vergaan. Een slecht voorteken en ik meen dat Willem van tijd tot tijd wel wat bijgelovig is in dit soort zaken. Ach ja , onze oude ploeg . Wat wil je. Je gewrichten voorspellen het weer beter dan Piet Paulusma en geheimen aan je vrienden vertellen, kan best. Die vergeten ze toch op die leeftijd. Je hangt gele briefjes aan de koelkast om de namen van je kleinkinderen te kunnen onthouden. Je pacemaker slaat over als je een leuk blondje ziet en je hebt al voor de zomer je eigen risico van de ziektekosten verzekering volledig opgebruikt. In plaats van dat de politie je waarschuwt om het wat kalmer aan te doen, doet nu de dokter dat. En soms heb je geluk dat je ’s avonds voor zessen je auto in de parkeergarage hebt gevonden. En misschien

kun je wel zonder seks, maar zeker niet zonder bril.1.Jan de Vos  -Reinout Sloot            1 – 1 (6)

2.Thijs Talsma  - Sietse Bronger       2 -0  (1)

3.Meinze Feenstra – Jan Peters      1 – 1 (7)

4.Jan Terpstra  -  Jeppe Bronger        1 – 1 (9)

5.Gerrit Reitsma  - Pieter Dijkstra      2 -0 (10)

6. Gauke D. Nijholt – Roel Toering     1 – 1 (8)

7.Henk Veldhorst  - sjoerd D. Schaaf  1 – 1 (3)

8.Fedde van der Laan – Eeltsje Terpstra 0-2(4)

9.Hidde Rissellada  - Yke Miedema          2- 0 (5)

10. Bart Adema- Willem Lep                      2- 0 (2)

Een 13 tegen 7 nederlaag.Sjoerd D. Schaaf

4.

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.