Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Bekerwedstrijden

Bekerwedstrijden 2009-2010

1e ronde


 

BEGB Britsum 1A Vrij geloot vrij gelood 0-0

1
2
3
4

 

2e ronde


Opeinde 1A BEGB Britsum 1A 1-7

1 Anne Veenstra Oege Dijkstra 0-2
2 Anne Samplonius Reinout Sloot 0-2
3 Eake Roosma Pieter Dijkstra 1-1
4 Rika van Leeuwen Sjoerd Schaaf 0-2

 

3e ronde


BEGB Britsum 1A Lemmer 1A 4-4

1 Oege Dijkstra Peter Achterstraat 1-1
2 Reinout Sloot Iepie Poepjes Koopman 2-0
3 Pieter Dijkstra Hans Poepjes 0-2
4 Sietse Bronger Dooitzen van den Berg 1-1

BEGB gaat door na winst 2e bord

 

4e ronde


BEGB Britsum 1A Damcombinatie Fryslan 1B 2-6

1 Oege Dijkstra Eeltje Terpstra 2-0
2 Sietse Bronger Willem Leijenaar 0-2
3 Pieter Dijkstra Bastiaan Hollander 0-2
4 Reinout Sloot Douwe Edelenbos 0-2

 

Om de Derde Plaats

Oerterp 1A BEGB Britsum 1A 4-4

1 Jan van Dijk Pieter Dijkstra 2-0
2 Hendrik Veenstra Oege Dijkstra 1-1
3 Gerrit Terpstra Reinout Sloot 0-2
4 Willem van der Velde Sjoerd Schaaf 1-1

BEGB word 3e omdat zij 1e klasse spelen en Oerterp Hoofdklasse

 

1e ronde

Landelijke KNDB beker

Dc Lent BEGB Britsum 0-8

Damclub Lent Zich heeft terug getrokken
1 Oege Dijkstra 0-2
2 Reinout Sloot 0-2
3 Nick de la Fonteyne 0-2
4 Pieter Dijkstra 0-2

 

2e ronde

Landelijke KNDB beker

 

BEGB Britsum DC IJmuiden 2-6

1 Oege Dijkstra Casper Remeijer 1-1
2 Nick de la Fonteyne Kees Pippel 0-2
3 Pieter Dijkstra Martin van Dijk 1-1
4 Reinout Sloot Feroz Amirkham 0-2

 

1e ronde


Ureterp 1A BEGB Britsum 3A 6-2

1 Jan van Dijk Niet opgekomen 2-0
2 Hendrik Veenstra Sake Sloot 2-0
3 Willem van der Velde Sipke de Boer 1-1
4 Gerrit Terpstra Yke Miedema 1-1

 

1e ronde


De Oldehove 2A BEGB Britsum 1B 3-5

1 Harrij Mennema Reinoud Sloot 0-2
2 Geoffrey de la Fonteyne Oege Dijkstra 0-2
3 Wijnand Ankersmid Pieter Dijkstra 1-1
4 Nick de la Fonteyne Lubbert van den Berg 2-0

 

2e ronde


BEGB Britsum 1B Damcombinatie Fryslan 1B 3-5

1 Sietse Bronger Douwe Edelenbos 0-2
2 Roel Toering Bert Oegema 1-1
3 Boele Land Eeltje Terpstra 1-1
4 Ruurd Winkel Klaas de Vries 1-1

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.