Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Bekerwedstrijden

Bekerwedstrijden 2010-2011


1e ronde


BEGB Britsum 1A Sumar/Burgum 1A 3-5

1 Oege Dijkstra Henk Stapert 1-1
2 Pieter Dijkstra Jan Algra 0-2
3 Boele Land Arend Dijkstra 0-2
4 Reinout Sloot Jan Dantuma 2-0

 

1e ronde


BEGB Britsum 2A Rinsumageest 1A 1-7


1 Sipke de Boer Durk Douma 0-2  
2 Sjoerd D Schaaf Tjalling Oegema 0-2
3 Willem Lep Bouwe Ringnalda 0-2
4 Hylke Schaaf Henk Elgersma 1-1


1e ronde


BEGB Britsum 3A
De Oldehove 1A 2-6

1 Sake Sloot Klaas Hendrik Leyenaar 0-2
2 Yke Miedema Rene Wijpkema 2-0
3 Siebe Kloostra Douwe kootstra 0-2
4 Jaap Hofman Hylke Dijkstra 0-2

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.