Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Ongecategoriseerd

Lege pagina met tabellen

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

       
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

Voorwoord

We zijn halverwege het damseizoen. Ik constateer dat er bij ons met plezier gedamd wordt en de opkomst op de traditionele clubavond is zondermeer goed te noemen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Daarnaast is de sfeer uitstekend. Er wordt volop meegedaan in de diverse competities, natuurlijk met wisselend succes. Landelijk staan we momenteel in de middenmoot en we doen wel mee! Jammer dat we wat punten hebben laten liggen. Maar zo gaat het in de praktijk. Provinciaal is het ook met vallen en opstaan. Vooral het eerste van BEGB heeft het moeilijk. Onze locatie- Britsenburg- voldoet uitstekend. Wat dat betreft, geen klachten. Voor zover ik weet, is Bettus de Vries onder medische behandeling en we hopen dat hij snel weer kan functioneren. Wanneer de plannen van de KNDB ten uitvoer worden gebracht in de landelijke competitie op zaterdag om met 8 spelers uit te komen, dan zitten we wat ruimer in onze jas. Nu kunnen we eigenlijk niet één missen. Dat zou ook voor  de provinciale competitie kunnen opgaan. Maak van alle teams maar 4-tallen. Je kunt dan in principe met één auto toe en er kunnen dan meerdere teams uitkomen. Sinds het overlijden van Reinout is het bestuur, voor zover ik begrijp, nog steeds niet volledig. Maar het moet toch mogelijk zijn om vervanging te vinden? Natuurlijk staan die niet in rijen van 4 te trappelen, maar nu is er veel onduidelijkheid, vind ik zo. Het lijkt wel of er een bestuursallergie ontstaan is de laatste jaren. Wij (bestuur BEGB) vergaderen  gelukkig niet veel en de meeste dingen kunnen via de mail/telefoon en op de clubavond regelen. Gelukkig houdt Sietse Nagel de provinciale site goed bij en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Het lijkt wel of er meer met minder mensen wordt gedaan. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de PFDB site te oefenen. Dat zou het niveau ook omhoog kunnen halen, al moet ik er bij zeggen, dat leeftijd hierbij ook een rol speelt. Op een gegeven moment ben je niet meer zo flexibel om het allemaal in je op te nemen en speel je voornamelijk op routine. Maar ik kan me voorstellen dat het ook een goede tijdsbesteding is en plezier geeft.

Het blad , de BEGB ‘er, voorziet nog in een behoefte en dank zij de adverteerders , staan we er financieel ook goed voor. Dus we hebben niks te klagen en dat mag ook wel eens in de krant. Met dank aan iedereen die zijn steentje aan de club bijdraagt, op welke wijze dan ook.

Sjoerd D. Schaaf, voorzitter BEGB