Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Beste besturen en leden

Britsenburgh viert op zaterdag 22 december 2018 haar 40 jarig jubileum!

’s Middags met een optreden van Teake van der Meer, (Lytse Teake).

Van te voren aanmelden is gewenst, vol=vol!  Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie.

We sluiten ’s avonds feestelijk en swingend af m.m.v. top 100 band Ziezeau!

Jullie als vaste gebruikers van Britsenburgh zijn uiteraard  van harte uitgenodigd.

Willen jullie daarom deze mail inclusief de bijlage doorsturen naar jullie leden?

Hopelijk tot ziens op 22 december!

Feestelijke groeten,

Bestuur Britsenburgh

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357